O firmie

GÓR-PLAST – PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Firma zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Systematycznie zwiększa produkcję i asortyment swoich wyrobów.Wszystkie produkty mają zastosowanie w branży ogrodniczo-budowlanej. Wyroby produkowane są z surowców takich jak: polietylen, polipropylen oraz barwniki. Wszystkie wyroby objęte są badaniami utrzymującymi odpowiednią jakość produkowanych wyrobów. Obecnie realizowane są projekty rozbudowy zakładu oraz modernizacji posiadanego parku maszynowego. W tym celu firma inwestuje część swojego kapitału oraz ubiega się o dotację z funduszy unijnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą